To metoda bezwykopowego układania kanalizacji i przewodów wśród już istniejącej infrastruktury ziemnej bez ryzyka jej uszkodzenia.

Jako jedyni w północnej Wielkopolsce posiadamy odpowiednio przygotowaną kadrę i  profesjonalny sprzęt, umożliwiające wykonywanie precyzyjnych przecisków
m.in. pod: drogami, akwenami wodnymi, budynkami i innymi przeszkodami terenowymi.

Stosowanie techniki przewiertów sterowanych to:

  • oszczędność czasu (nie ma potrzeby wykonywania pracochłonnych wykopów otwartych, blokowania przejazdów itd.)
  • redukcja kosztów (zminimalizowanie prac odtworzeniowych po wykonaniu przewiertu, brak konieczności omijania przeszkód)
  • zniwelowanie przeszkód dyskwalifikujących tradycyjne prace wykopowe (budynki, drogi, akweny wodne)
  • mniejsza zależność od warunków atmosferycznych

Świadczymy także usługi w zakresie budowy:

  • gazociągów,
  • sieci wodociągowych,
  • przyłączy elektrycznych.

Zapewniamy konsultacje i doradztwo z zakresu przewiertów sterowanych.