Kierownik budowy
miejsce pracy: Piła

Osoba zatrudniona odpowiadać będzie za:

 • Koordynacja pracy podwykonawców oraz projektantów w miejscu inwestycji,
 • Kontrolę jakości i terminowości wykonywanych robót,
 • Kontrola zamówień na dany projekt,
 • Zarządzanie kosztami Projektu,
 • Zarządzanie podległym zespołem,
 • Sporządzanie przedmiarów i obmiarów robót budowlanych,
 • Udział w spotkaniach z podwykonawcami, wybór podwykonawców, przygotowywanie notatek, pism, wniosków urzędowych itp.
 • Bieżące uzgodnienia z inwestorem w trakcie trwania projektu.

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość obsługi komputera (obsługa MS Office, AutoCad itp.)
 • Odpowiedzialność, zaangażowanie i konsekwencja w realizacji celów,
 • Chęć rozwoju,
 • Praca na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.
  Kompetencje miękkie:
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność planowania i zarządzania,
 • Umiejętność radzenia sobie z problemami,
 • Umiejętność pracy pod presją.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Możliwości rozwoju zawodowego,
 • Szkolenia,
 • Pracę w młodym, dynamicznym zespole.

Wyślij nam swoje cv na adres: rekrutacja@asta-net.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji przez ASTA-BUD sp. z o. o. z siedzibą w Pile ul. Podgórna 12.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASTA-BUD
Sp. z o.o. ul. Podgórna 12, 64-920 Piła; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – ul. Podgórna 12, 64-920 Piła, asta-bud@asta-bud.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej
i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.; Pani/Pana dane osobowe
przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez okres przyszłych rekrutacji; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji; posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; ma Pani/Pan prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego; podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Kierownik budowy
miejsce pracy: Piła

Osoba zatrudniona odpowiadać będzie za:

 • Koordynacja pracy podwykonawców oraz projektantów w miejscu inwestycji,
 • Kontrolę jakości i terminowości wykonywanych robót,
 • Kontrola zamówień na dany projekt,
 • Zarządzanie kosztami Projektu,
 • Zarządzanie podległym zespołem,
 • Sporządzanie przedmiarów i obmiarów robót budowlanych,
 • Udział w spotkaniach z podwykonawcami, wybór podwykonawców, przygotowywanie notatek, pism, wniosków urzędowych itp.
 • Bieżące uzgodnienia z inwestorem w trakcie trwania projektu.

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość obsługi komputera (obsługa MS Office, AutoCad itp.)
 • Odpowiedzialność, zaangażowanie i konsekwencja w realizacji celów,
 • Chęć rozwoju,
 • Praca na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.
  Kompetencje miękkie:
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność planowania i zarządzania,
 • Umiejętność radzenia sobie z problemami,
 • Umiejętność pracy pod presją.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Możliwości rozwoju zawodowego,
 • Szkolenia,
 • Pracę w młodym, dynamicznym zespole.

Wyślij nam swoje cv na adres: rekrutacja@asta-net.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji przez ASTA-BUD sp. z o. o. z siedzibą w Pile ul. Podgórna 12.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASTA-BUD
Sp. z o.o. ul. Podgórna 12, 64-920 Piła; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – ul. Podgórna 12, 64-920 Piła, asta-bud@asta-bud.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej
i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.; Pani/Pana dane osobowe
przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez okres przyszłych rekrutacji; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji; posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; ma Pani/Pan prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego; podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.